Smilax moranensis M.Martens & Galeotti   (redirected from: Smilax moranensis var. mexiae )
Family: Smilacaceae
zarzaparrillla
[Smilax botterii,  more]
Smilax moranensis image