Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton  
Family: Apocynaceae
Roostertree,  more...
[Asclepias procera Aiton]
Calotropis procera image
Zachery Berry  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Gerald and Buff Corsi  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
Juan Francisco Morales  
Calotropis procera image
Zachery Berry  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Calotropis procera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
ASU Fruit & Seed Collection  
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Calotropis procera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Calotropis procera image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
The National Science Foundation
This project made possible by National Science Foundation Award 1410069