Cyrtopodium punctatum Lindl.  
Family: Orchidaceae
cow's horn orchid,  more...
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Kathy M. Davis, University of Florida Herbarium  
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image
Cyrtopodium punctatum image