Gamochaeta argyrinea G.L. Nesom  
Family: Asteraceae
Silvery Everlasting
Gamochaeta argyrinea image