Gymnopogon ambiguus (Michx.) Britton, Sterns & Poggenb.  
Family: Poaceae
Bearded Skeleton Grass,  more...
[Agrostis boeckeleri Seub. ex Steud.,  more]
Gymnopogon ambiguus image