Iter Italicum quartum anni 1898 curavit I. Dörfler
Abbreviation: Dörfler, Rigo Iter Ital. Quart.
Editor(s): Dörfler, I.
Range: 1 - ? (more than 200)